Arcadia

De naam Arcadia komt van een plaats in de Griekse Peloponesos waar volgens de mythes een volk leefde ‘ouder dan de maan’. Arcadia werd bewoond door nimfen, dryaden en goden als Pan en Dionysos, die door de rationele en structurele Goden van het pantheon ver van de hiërarchisch geordende Olympos werden verbannen. Arcadia is het rijk der verbeelding, waar creativiteit en initiatief worden aangemoedigd en waar alles mogelijk is.

In Arcadia (Friedrich August von Kaulbach, 1850-1920)

Arcadia is een vereniging die in de eerste plaats tot doel heeft om onze eigen spiritualiteit uit te bouwen en actief te beleven, zowel individueel als in groep. Moderne hekserij is immers geen religie die men ondergaat, maar één die je beleeft, een ervaringsreligie waarbij doorleven van de mysteries zorgt voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook willen we binnen onze vereniging de oude volkstradities opnieuw herontdekken en deze opnieuw een plaats geven in onze hedendaagse leefwereld.

Gestart vanuit een Alexandrijnse wicca-traditie en volkshekserij is Arcadia geleidelijk aan uitgegroeid tot een plaats waar verschillende tradities elkaar ontmoeten. Elementen van hekserij, volkstradities, sjamanisme en oude natuurreligies uit verschillende streken werden samengevoegd tot een hedendaags, evenwichtig en werkbaar geheel. Deze eigenzinnige cocktail, een gezonde mix van verschillende bestaande tradities, die voortdurend evolueert en zichzelf herontdekt, vormt onze manier van werken en noemen wij eclectische hekserij.

In de tweede plaats willen wij mensen bijstaan en ondersteuning bieden in het vinden van hun spirituele pad door middel van opleiding en training. Vertrekkend van onze basiscursus “Natuurgerichte spiritualiteit” brengen we hen in contact met diverse mogelijkheden om hun eigen spiritualiteit verder uit te bouwen en de band te versterken met datgene wat voor hen heilig is. De nadruk ligt hierbij steeds op ervaring, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Door te ervaren word je bewust. Bewust van jezelf, de ander, je omgeving, je situatie, … en bewust van het goddellijke in en om je heen. De oude ongeschreven kennis en wijsheid van heksen, oude dorpsvrouwen en-mannen van weleer, lag in het feit dat ze zich bewust waren van alles rondom hen. Het waren zij die luisterden naar de vreugde en het verdriet van de mensen in hun gemeenschap. Ze kenden de mysteriën van leven en dood en werden bijgevolg zowel gevreesd als gerespecteerd om hun kunde, kennis en magie.

Deze wijsheid zal je zelden tegenkomen in boeken, want het is wijsheid die gaat over alledaagse dingen en de manier van werken is eerder intuïtief. Binnen Arcadia vinden we deze elementen heel belangrijk en moedigen we iedereen aan om zich door ervaring en bewustwording deze vorm van kennis en kunde eigen te maken.