Wat geloven wij

Wij geloven in de spirituele band tussen mens en natuur en in de noodzaak om deze band, die al honderden jaren wegkwijnt, opnieuw te herstellen door het vieren van de oude jaarfeesten, door de oude Goden en Godinnen in ere te houden en door de oude gebruiken weer een plaats te geven in onze moderne samenleving.

Wij geloven in een Oerkracht die bipolair is en die zich manifesteert in alle aspecten van het leven als mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, licht en donker, jager en prooi, leven en dood. Deze twee tegengestelden zijn nooit gelijk, maar wel steeds evenwaardig en beide zijn nodig om te overleven en te evolueren.

Wij geloven dat iedereen voor zichzelf kan uitmaken waar hij of zij in wil geloven en dat er in onze levens geen plaats meer is voor dogma’s. Er is echter één basisprincipe ‘Zolang het Niemand Schaadt’, wat inhoudt dat je kan doen wat je hart je ingeeft, zolang je daarmee niemand schade berokkent. Dit houdt in dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken waarin hij/zij gelooft, zonder dit te laten afhangen van andere personen of krachten, behalve dan aan wat wij innerlijk ervaren als een manifestatie van de Oerkracht en de Godinnelijke en Goddelijke krachten binnen onszelf.

Wij geloven dat iedereen zijn of haar natuurlijke krachten kan leren gebruiken. Deze krachten, dikwijls omschreven als intuïtie, hebben ons heel wat te bieden in het gewone leven. Ze liggen gewoon onderhuids te slapen, wachtend tot wij ze herontdekken.

Wij geloven dat iedereen de mogelijkheid in zich heeft om magie toe te passen als een positieve kracht in zijn of haar leven. Het is erg moeilijk uit te leggen wat er exact bedoeld wordt met ‘magie’, maar gevoel, intuïtie, instinct en inspiratie liggen op dezelfde lijn. Positieve mentale ingesteldheid speelt een grote rol en eens je begrijpt dat al deze individuele elementen een ‘magisch geheel’ kunnen vormen, kan je nieuwe energieën leren gebruiken, die grootse veranderingen teweeg kunnen brengen.

Wij geloven dat iedereen zijn of haar eigen pad in het leven dient te vinden. Soms is dat moeilijk, verwarrend of zelfs frustrerend. Daarom willen wij onze ideeën en gedachten delen met gelijkgestemden, door een cirkel te vormen, gebaseerd op uitwisseling van ideeën en met enkele belangrijke fundamenten: het vieren van het wisselen van de seizoenen in de Jaarfeesten, het observeren en in ere houden van de Maanfasen en het werken met de Oude Kunsten.

Onze traditie is een eclectische stroming, een gezonde mix van verschillende bestaande tradities. We respecteren dan ook alle religies, tradities en culturen die het leven en de natuur eerbiedigen en proberen ook van hen te leren.